OPERIS TRADING LTD Aianaaeae? - Oa?ieec Aoaena?a
A?eeieiui?aAn?ee? Oae?aa
   
  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ
Οφέλη Οικονομικά - Περιβαλλοντικά
 


Γιατί πρέπει να επενδύσω στα φωτοβολταϊκά;

 
  ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 


 
  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Στις στέγες κατοικιών & κτιρίων - Ενημέρωση

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος: 

α. Ισχύς του συστήματος

Στην ηπειρωτική χώρα και στα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο νησιά (Αίγινα, Αλόννησος, Άνδρος, Ζάκυνθος, Θάσος, Ιθάκη, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κύθηρα, Λευκάδα, Πόρος, Σαλαμίνα, Σαμοθράκη, Σκιάθος, Σκόπελος, Σπέτσες, Τζια (Κέα), Τήνος, Ύδρα) καθώς και στην Κρήτη ορίζεται ως μέγιστη επιτρεπόμενη εγκατεστημένη ισχύς των ΦΒ συστημάτων ανά εγκατάσταση τα 10kWp. Για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά τα 5 kWp.

Περίπου 90τ.μ. εμβαδού δώματος (ταράτσας) ή 80 τ.μ. εμβαδού στέγης είναι αρκετά για μία εγκατάσταση των 10 kWp χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μικρότερες επιφάνειες δεν μπορεί να είναι εκμεταλλεύσιμες.

β. Γεωγραφική θέση εγκατάστασης
Η μέγιστη ενεργειακή απόδοση ενός ΦΒ συστήματος (παραγωγή Κιλοβατορών -kWh- ανά έτος) εξαρτάται άμεσα από το πού αυτό είναι εγκατεστημένο αφού διαφορετικές περιοχές της χώρας χαρακτηρίζονται από διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες και ηλιοφάνεια. Ο παρακάτω χάρτης είναι ενδεικτικός για τις αποδόσεις ΦΒ εγκαταστάσεων ανάλογα με την τοποθεσία τους.

γ. Τεχνολογία εξοπλισμού

Είναι σαφές πως οι τεχνολογίες (μονοκρυσταλικό – πολυκρυσταλικό – υβριδικό – άμορφου πυριτίου κλπ) αλλά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες των ΦΒ πλαισίων καθώς και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του υπόλοιπου εξοπλισμού της ΦΒ εγκατάστασης (αντιστροφέας, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, κλπ) καθορίζουν την τελική απόδοση του συστήματος. 

δ. Σκιάσεις, κλίση, προσανατολισμός

Η ύπαρξη σκιάσεων στο χώρο εγκατάσταση του ΦΒ συστήματος επιφέρει μείωση στην ολική απόδοση του.

Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζουν η κλίση και ο προσανατολισμός που θα επιλεγεί να έχουν τα ΦΒ πλαίσια της εγκατάστασης.

 ε. Γήρανση του εξοπλισμού

Κάθε ΦΒ πλαίσιο έχει με το πέρασμα των χρόνων μία μείωση στην απόδοσή του. Για αυτό είναι σημαντικό ο εκάστοτε επενδυτής να επιλέξει αξιόπιστη εταιρεία κατασκευής η οποία παρέχει τις πιστοποιήσεις και εγγυήσεις που θα εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα της επένδυσής του καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του ΦΒ σταθμού.

στ. Ύπαρξη συστήματος μεγιστοποίησης απόδοσης.

Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των ΦΒ συστημάτων αφορούν και περιφερειακά συστήματα μεγιστοποίησης απόδοσης που προσφέρουν ακόμα πιο αξιόπιστη και κερδοφόρα λειτουργία ακόμη και σε μη ιδανικές συνθήκες (ύπαρξη σκιάσεων, ρύποι, μη βέλτιστος προσανατολισμός κ.α.)

 

Διαδικασία αδειοδότησης και εγκατάστασης εως 10 kWp

1. Υποβολή της αίτησης σύνδεσης στη Δ.Ε.Η.

Εκπόνηση του ηλεκτρολογικού σχεδίου, της τεχνικής μελέτης και συλλογής όλων των απαραίτητων κατά το στάδιο αυτό εγγράφων, που συνοδεύουν την αίτηση σύνδεσης της Δ.Ε.Η. η οποία εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός 20 ημερών στη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης, η οποία ισχύει για 3 μήνες από την έκδοσή της.  

2. Εξασφάλιση χρηματοδότησης για το έργο (Εφόσον η υλοποίηση του έργου γίνει μέσω δανειοδότησης).

Κατάθεση όλων των απαραίτητων εγγράφων στην τράπεζα που θα εκδώσει το δάνειο και εξασφάλιση προέγκρισης δανείου. 

3. Αποδοχή και καταβολή της δαπάνης σύνδεσης στη ΔΕΗ και Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης.

Η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά το κόστος εγκατάστασης του νέου μετρητή καταγραφής της παραγώμενης ενέργειας (kWh) απο το ΦΒ σύστημα σας. Συνήθως κοστίζει 800-1000? (+ Φ.Π.Α. 23%) και καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ε.Η.

4. Δανειοδότηση

Με την υπογεγραμμένη Σύμβαση Σύνδεσης η Τράπεζα προχωράει στην εκταμίευση του σχετικού δανείου.

5. Υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού

Εντός 15 ημερών υπογράφεται, μεταξύ της ΔΕΗ και του ιδιοκτήτη του ΦΒ συστήματος, η σύμβαση συμψηφισμού, η οποία ενεργοποιεί  το λογιστικό συμψηφισμό της ενέργειας που εσείς παράγεται και είναι προς πώληση, με την ενέργεια που καταναλώνεται για τις ανάγκες σας. 

6. Κατασκεύη  του ΦΒ συστήματος

Προμήθεια αποστολή και εγκατάσταση στο χώρο τοποθέτησης του απαραίτητου εξοπλισμού για το ΦΒ σύστημα σας.

7. Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της Σύνδεσης στη Δ.Ε.Η.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ΦΒ συστήματος σας κατατίθεται στη ΔΕΗ η αίτηση ενεργοποίησης της Σύνδεσης συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό έγγραφα.

8. Ενεργοποίηση της Σύνδεσης

Αμέσως μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των παραπάνω το ΦΒ σύστημα σας ειναι πλέον συνδεδεμένο με το δίκτυο, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία απόσβεσης της επενδυση σας.

Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης των ανωτέρω ειναι περίπου δύο μήνες.

   ΤΙΜΕΣ kWh ΓΙΑ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 (ισχύουν απο 10-8-2012)

ΕΤΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ?/ΜWh
ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ   ?/MWh
ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ?/MWh
 
 
 ≤ 10kW
≤100kW
>100kW
 ανεξαρτήτως ισχύος
2012
Φεβρουάριος
495.00
328,60
292,08
328,60
Αύγουστος
250.00
225.00
       180.00
225.00
2013
Φεβρουάριος
238.75
214.88
171.90
214.88
Αύγουστος
228.01
195.97
164.16
195.97
2014
Φεβρουάριος
217.75
187.15
156.78
187.15
Αύγουστος
207.95
        178.73
149.72
178.73
2015
Φεβρουάριος
198.59
 
 
 
Αύγουστος
189.65
 
 
 
Για κάθε έτος ν από το 2015 και μετά
 
1,4xμΟΤΣν−1
1,3xμΟΤΣν−1
1,4xμΟΤΣν−1
Διάρκεια σύμβασης
25 έτη
20 έτη
Οι ανωτέρω τιμές αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, κατά +25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου χρόνου

  
 
 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Στις στέγες κατοικιών και κτιρίων


Tην 1 Ιούλιου 2009 τέθηκε σε εφαρμογή στην Ηπειρωτική Χώρα και στα Διασυνδεδεμένα σε αυτή Νησιά...

 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Φωτοβολταϊκα


Η OPERAE προσφέρει με επιτυχία τις υπηρεσίες της στον τομέα των φωτοβολταϊκών ...

 
 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Στη γη


Οι επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά πάρκα καθιστούν την επένδυση πολύ ελκυστική ...

 
 


   
   
  WebCore IT & Web Developments