OPERIS TRADING LTD Aianaaeae? - Oa?ieec Aoaena?a
A?eeieiui?aAn?ee? Oae?aa
   
  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ
Οφέλη Οικονομικά - Περιβαλλοντικά
 


Γιατί πρέπει να επενδύσω στα φωτοβολταϊκά;

 
  ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 


 
  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Σε επαγγελματικά-βιομηχανικά κτίρια - Ενημέρωση

Φωτοβολταϊκά σε Επαγγελματικές Εμπορικές Στέγες

Από την ψήφιση του νόμου τον Μάιο του 2010 (Ν. 3851/2010, ΦΕΚ 85Α, 4-6-2010) έχει διαμορφωθεί ένα νέο επενδυτικό τοπίο σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις αφού τους δίνεται η δυνατότητα, με απλές πλέον αδειοδοτικές διαδικασίες, να εξασφαλίσουν ένα σταθερό, εγγυημένο εισόδημα εκμεταλλευόμενοι τις αναξιοποίητες μέχρι τώρα Επαγγελματικές και Εμπορικές Στέγες τους.

Έτσι με το πρόγραμμα αυτό, οι επιχειρήσεις - επενδυτές:

- έχουν σταθερό εισόδημα για τα επόμενα 20 χρόνια χωρίς επιχειρηματικό ρίσκο και χωρίς απαίτηση για προσωπική ενασχόληση.   

Η σύμβαση που συνάπτεται για την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ του επενδυτή και του ΔΕΣΜΗΕ διαρκεί 20 έτη και ορίζει εγγυημένη τιμή πώλησης η οποία αναπροσαρμόζεται τιμαριθμικά .

- συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή της επιχείρησης, ο επενδυτής συνδυάζει το οικονομικό όφελος που προσφέρει μια τέτοια επιχειρηματική κίνηση με το περιβαλλοντικό όφελος που προκύπτει, αποτελώντας έτσι παράδειγμα στον επιχειρηματικό κόσμο.

Σημαντικά σημεία του προγράμματος:

α. Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων κάθε ισχύος στο δώμα ή τη στέγη νομίμως υφιστάμενου κτιρίου. Επιπλέον, μπορούν να αξιοποιηθούν στέγαστρα από χώρους στάθμευσης  ή βεράντες, αποθήκες καθώς και  προσόψεις κτιρίων.

β. Για τα συστήματα αυτά δεν απαιτείται καμία περιβαλλοντική αδειοδότηση, γεγονός που απλοποιεί τη δανειοδοτική διαδικασία. Συγχρόνως, για φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος έως 1 MWp δεν απαιτείται και άδεια παραγωγής ή άλλη διαπιστωτική απόφαση.

Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για το ηπειρωτικό δίκτυο, αφού τα δίκτυα των μη διασυνδεδεμένων νησιών θεωρούνται κορεσμένα. Για τα τελευταία θα υπάρχουν συνεχώς ειδικές ρυθμίσεις.

- Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα καθιστά την επαγγελματική στέγη από μόνη της μία κερδοφόρα επιχείρηση αφού δίνονται υψηλά οικονομικά κίνητρα ώστε ο παραγωγός – επενδυτής να κάνει άμεσα απόσβεση της επένδυσής του και συγχρόνως εισπράττει μηνιαία σταθερό εισόδημα.

- Η επένδυση χρηματοδοτείται (υπό προυποθέσεις) συνήθως σε ποσοστό 70-80% του κόστους με δάνειο από τράπεζες. Ο επενδυτής χρειάζεται να συμμετάσχει μόνο κατά 20-30% στα έξοδα αδειοδότησης και εγκατάστασης.

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα:

Για να είναι δυνατό για μία επιχείρηση να προβεί στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή της, θα πρέπει:

 • Να έχει στην κυριότητά της (ή μισθωμένο) το κτίριο (ή μόνο την οροφή) στο οποίο πρόκειται να γίνει εγκατάσταση για χρόνο μεγαλύτερο από 20 χρόνια.

 • Το κτίριο να υφίσταται νόμιμα με όλες τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας της επιχείρησης.

 • Να είναι δυνατό να διατεθεί το 25% του κόστους της επένδυσης με ίδια κεφάλαια που συνήθως απαιτείται από τα τραπεζικά ιδρύματα.

 • Να γίνει σύσταση νέας εταιρείας (ή τροποποίηση του σκοπού ήδη υφιστάμενης) ώστε να αναφέρεται η παραγωγή και η πώληση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

  ΤΙΜΕΣ kWh ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ (ισχύουν απο 10-8-2012)
  ΕΤΟΣ
  ΜΗΝΑΣ
  ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ   €/MWh
   
   
  >10-100kW
  >100kW
  2012
  Φεβρουάριος
  328,60
  292,08
  Αύγουστος
  225,00
  180,00
  2013
  Φεβρουάριος
  214,88
  171,90
  Αύγουστος
  205,21
  164,16
  2014
  Φεβρουάριος
  195,97
  156,78
  Αύγουστος
  187,15
  149,72
  2015
  Φεβρουάριος
     
  Αύγουστος
   
   
  Για κάθε έτος ν από το 2015 και μετά
  1,4xμΟΤΣν−1
  1,3xμΟΤΣν−1
  Διάρκεια σύμβασης
  20 έτη
  Οι ανωτέρω τιμές αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, κατά +25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου χρόνου
    
 
 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Στις στέγες κατοικιών και κτιρίων


Tην 1 Ιούλιου 2009 τέθηκε σε εφαρμογή στην Ηπειρωτική Χώρα και στα Διασυνδεδεμένα σε αυτή Νησιά...

 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Φωτοβολταϊκα


Η OPERAE προσφέρει με επιτυχία τις υπηρεσίες της στον τομέα των φωτοβολταϊκών ...

 
 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Στη γη


Οι επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά πάρκα καθιστούν την επένδυση πολύ ελκυστική ...

 
 


   
   
  WebCore IT & Web Developments